+46733101001

©2019 by Iggfish. Proudly created with Wix.com

 
Sök
  • Ida

Weekend to Jäckvik

(This text is translated with google translate and might not be perfect, if you are a international reader please be understanding)Så var vi äntligen på väg, en lång resa från kust till fjäll hade påbörjats och vi lyssnade glada i hågen på radio P4 hela vägen upp. Skotrarna var lastade på två bilar med släp och maten den inhandlades på vägen upp.

Väl framme i vackra Jäckvik slogs vi av både värmen och hur mycket snö som smält senaste veckan, skoterföret var nästintill obefintligt och barmarken skymtades på flera ställen. Fjällsjöarna vi tidigare spanat in var med andra ord omöjliga att nå.Then we were finally on our way, a long journey from coast to mountain had begun and we listened happily to radio P4 all the way up. The snowmobiles were loaded on two cars with trailers and the food was purchased on the way up. Once in beautiful Jäckvik we were struck by both the heat and how much snow that had melted the last week. The snowmobile tracks was almost non-existent and the bare ground was obscured in several places. In other words, the mountain lakes we previously surveyed were impossible to reach.


Beautiful warm sunset over the bay of Ballastviken

Det varma vädret och bristen på snö fisk oss att tvingas tänka om och planera om de fiskevatten vi tänkt oss, vi insåg att storröding eventuellt fick vänta på oss då värmen slagit till. Kanske var det solbrännan man skulle få jobba på istället.

Köra skoter i vackert soligt fjäll landskap är dessutom halva resan!


The warm weather and the lack of snow made us rethink the waters we at first planned to fish.

We realized that big red arctic char might have to wait for us until next year because of the heat . Maybe it was the tan we would have to work on instead. Driving snowmobiles in beautiful sunny mountain scenery is also half the journey!

Low water on Sädvajaure

Snabbt drog vi fram kartorna och ringde vår lokala expert Mats, som är uppvuxen i Arjeplogsfjällen och han kom med fina tips på vart vi kunde ta oss till fiskevatten både med bil och med skoter trots det varma vädret. Första kvällen tog vi oss till en av dom större reglerade sjöarna som man når med bil längs med väg 95.


När man planerar resor i fjällvärden är nyckeln till framgång, inte bara att kolla vädret kontinuerligt utan också att planera vad man behöver ha med sig och framförallt kunna få lokala tips på vart det är farbart på leder och vägar.

Att ge sig ut själv och oerfaren är inte att rekommendera då väder och vind kan vända snabbt.We quickly drew out the maps and called our local expert Mats, who grew up in Arjeplogsfjällen and he came up with nice tips on where we could go to fishing waters both by car and by snowmobile despite the warm weather. The first evening we went to one of the larger regulated lakes that one can reach by car along road 95. When planning trips in mountain ranges, the key to success is not just to check the weather continuously but also to plan what you need to bring with you and, above all, be able to get local tips on where it is navigable on routes and snowmobile tracks. To go out for yourself and inexperienced is not to recommend when weather and wind can turn quickly.

The Irish guests on Sädvajaure in the sunset.


Här fiskade vi till en början i shorts och när solen började gå ner i en magisk solnedgång drog vi upp rödingar på löpande band, många mindre fick vi, men huvudsaken att det drar lite i linan då och då.


Here we initially fished in shorts and when the sun started to go down in a magical sunset we pulled up chars like crazy, many small ones we got, but the main thing that it pulls a bit in the rope every now and then.


Det har egentligen under helgen varit alldeles för varmt väder för röding fiske, men sånna här dagar klagar man absolut inte på. Hur ofta sitter man på en vindstilla sjö i shorts och pimplar.


Man känner som ett sug i linan ibland, så det finns fisk där nere men dom hugger bara inte, väldigt frustrerande men det gör det också extra spännande, det händer något hela tiden. Jag ångrar att jag inte provade med en balanspirk, men kom att tänka på det på vägen hem att det kanske skulle funkat. Fiske är verkligen utmanande, inget vatten är det andra likt, det som fungerar i skogslandet funkar inte alls i fjällen.

Men det är heller inte varje dag man drar upp småfisk på löpande band, många gick tillbaka men några skulle stekas i stekpanna bestämdes det.


It has really been too hot this weekend for char fishing, but this kind of days one certainly doesn't complain about. How often do you sit on a windless lake in shorts and icefish. You feel like a suck in the rope sometimes, so there are fish down there but they just don't bite, very frustrating but it also makes it extra exciting, something happens all the time. I regret that I did not try with a balance pirk, but came to think of it on the way home that it might have worked. Fishing is really challenging, no water is the same, what works in the forestland does not work at all in the mountains. But it is also not every day you pull up small fish continuesly. Many of the small ones went back but some would be fried in the frying pan it was decided.

Small char to be fried in pan


Andra dagen bestämde vi oss för att ta oss upp mot Norska gränsen och med skotrarna åka mot Mavasjaure. Precis vid gränsen mot Norge ligger en stor parkering och då vi kom tidigt på morgonen fanns det fortfarande plats att parkera bilar och släp.

Skoterlederna var i helt okej skick med tanke på det extremt varma vädret, vi påbörjade färden mot Mavas men tog oss inte hela vägen utan vi bestämde oss för att stanna på Ikesjaur.


The second day we decided to head up to the Norwegian border and with snowmobiles head towards Mavasjaure. Just at the border to Norway is a large parking lot and as we arrived early in the morning there was still room to park the cars and trailers. The snowmobile trails were in quite good condition given the extremely warm weather, we started the journey towards Mavas but did not take us all the way but we decided to stay at lake Ikesjaur.


On the route to Ikesjaur


Vi körde in mellan bergen och hittade en liten skyddad vik, som tur vad fanns det färdig borrade hål. Ikesjaur är en glaciär sjö och vi insåg snabbt att våra borrar aldrig klarat den isen utan förlängare, ca 120cm uppskattade vi isen till. Fyra hål lyckades vi få till med efter en lång stunds borrande och grävande.

Äntligen kunde fisket börja.


We drove in between the mountains and found a small sheltered bay.

We found some old ice holes, thank god! Ikesjaur is a glacier lake and we quickly realized that our drills could come through the ice without extenders. The ice beeing approximately 120 centimeters thick. We managed to make four holes after a long while drilling and digging. Finally, fishing could begin.


Kierons first catched small Char.

Enjoying the spring sun.


Salvelinus namaycush is my guess on these two


Vi fiskade hela dagen på Ikesjaur, och då snön börjat smälta gick det att klättra upp på ett av bergen där solen legat på.

Alldeles svettig satte jag mig en bit upp och blickade ut över fjällandskapet, det var alldeles tyst och vindstilla. Att bara blunda och lägga sig ner och vila en stund där uppe var värt hela resan. Att dessutom få åka som ett barn på rumpan sista biten ner från berget var fantastiskt kul.


We fished all day at lake Ikesjaur, since the sno had began to melt, it was possible to climb one of the mountains. Very sweaty, I took a seat up on the mountain, looked out over the landscape, it was quiet and windless. To just close your eyes and lie down and rest a while up there was worth the whole trip. Also, sliding down the snow on my butt, like a kid, was great fun.

Me up on the mountainWatching the fishers from above

The beautiful glacier lake of Ikesjaur


Snowmobile tracks on the way home

Efter en hel dag ute i solen var vi alldeles möra, och dessutom så vi var alla röda som stoppljus när vi kom hem till stugan av solbrännan vi fått.

Som tur var hade Irländarna lovat bjuda på en Irländsk gryta som man gör på Guinness, som bara var att värma på, och det var bland det godaste jag ätit på länge, och speciellt efter en dag utomhus! Trötta och glada hoppade vi i säng.


Dag 3 bestämde vi oss för att ta det lite lugnare, på morgonen var det lite sämre väder med dimma och relativt kallt. Återigen fick vi tips av vår lokala kille och då jag länge varit sugen på brunöring så begav vi oss mot Vuoggatjalme för att snabbt prova fisket där innan vi var tvungna att bege oss hemåt.After a full day out in the sun, we were very tired. When we got home to the cabin we all realized we were red as stop lights from all the sun we got. Luckily, the Irish had promised to offer an Irish stew made of Guinness beer, which was just to heat up on the stow. It was among the best I had eaten for a long time, and especially after a day outdoors! Tired and happy we jumped into our beds. Day 3 we decided to take it a little quieter, in the morning there was a little worse weather with clouds and relatively cold outside. Once again we got tips from our local guy and since I have long been craving for brown trout we went to lake Vuoggatjalme to quickly try the fishing there before we had to head home.

Small rapid at lake Vuoggatjalme

Inte ett hugg hade vi vid Vuoggatjalme, så det vara bara att packa ihop och börja bege oss hemåt, söndagen började lida mot sitt slut och vi hade några timmar i bil framför oss innan vi skulle vara tillbaka i Luleå.


We didn't have a bite at Vuoggatjalme, so nothing more to do to just pack up and start going home, Sunday was towards its end and we had a few hours to kill in the cars in front of us before we were back in Luleå.

Sure sign of the spring in Arjeplog

Det var verkligen en magisk vår helg uppe i Arjeplogsfjällen, det är inte ofta man har sån tur med vädret som vi haft, dock med inte lika stor lycka med att fånga dom stora fiskarna.

Dom får vänta till nästa vår då vi är tillbaka med samma koncept under helgerna.It really was a magical spring weekend up in the Arjeplog mountains, it is not often you have such a trip with the weather that we had, but with not as great luck in catching the big fish. They have to wait until next spring when we are back with the same concept during the weekends.


Jag hoppas vi ses nästa år vid någon av fjällsjöarna! I hope to see you next year at one of the lakes!

/Team Iggfish, Ida and Mats
If you are interested in booking an experience like this with us, feel free to email Mats about next year and he will come up with a package deal for you!

We can take groups up to 4 persons to the mountains.32 visningar